Room 405, EVD Building, 431 Tam Trinh Street , Hoang Mai District, Hanoi City, Vietnam.
info@tascom.vn +842 436 368 645

Công ty TNHH Xây dựng & Kỹ thuật LOTTE Việt Nam


Quan hệ đối tác chiến lược

Công ty TNHH Lotte E&C trực thuộc tập đoàn Lotte được thành lập từ năm 1952, sau gần 70 năm phát triển, Lotte E&C được ghi nhận là một trong những nhà thầu xây dựng lớn tại Hàn Quốc