Room 405, EVD Building, 431 Tam Trinh Street , Hoang Mai District, Hanoi City, Vietnam.
info@tascom.vn +842 436 368 645

Trường Đại Học Điện Lực


Hợp tác nghiên cứu thiết bị công nghệ mới

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới để thiết kế, sản xuất thử nghiệm các thiết bị điện thông minh dùng trong lưới điện tại Việt Nam