Phòng 307, tòa nhà EVD, 431 phố Tam Trinh, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam
info@tascom.vn +842 436 368 645 / 098888 2513

Giá trị cốt lõi


Bền vững

Bền vững trong Sinh thái và Bền vững trong Con người

Bền vững

Sáng tạo

Luôn luôn Sáng tạo và Đổi mới

Sáng tạo

Chất lượng

Chất lượng hàng hóa, chất lượng nhân sự và chất lượng dịch vụ

Chất lượng

Hệ sinh thái

Xây dựng hệ sinh thái bền vững, môi trường sống cân bằng với thiên nhiên

Hệ sinh thái

Hệ sinh thái
Xây dựng hệ sinh thái bền vững, môi trường sống cân bằng với thiên nhiên