Room 405, EVD Building, 431 Tam Trinh Street , Hoang Mai District, Hanoi City, Vietnam.
info@tascom.vn +842 436 368 645

Bền vững


Bền vững trong Sinh thái và Bền vững trong Con người

 

1. Bền vững trong sinh thái

Là đơn vị hoạt động trong ngành công nghiệp năng lượng, những thách thức về môi trường rất lớn, Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, Tascom đã không ngừng phấn đấu, tăng cường mở rộng sản xuất thiết bị điện, đổi mới công nghệ, áp dụng kỹ thuật hiện đại để hướng tới sự phát triển bền vững góp phần hạn chế tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Môi trường sống đang là sự quan tâm mang tính toàn cầu. Ô nhiễm môi trường và những tác hại của nó đối với cuộc sống ngày càng được xã hội quan tâm hơn. do đó bảo vệ môi trường là trách nhiệm của tất cả nhân viên của Tascom.

 

2. Bền vững trong con người 

Xây dựng một hệ thống năng lượng phục vụ nhu cầu của hiện tại mà không làm hại tới việc đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai

Hợp tác với khách hàng để biến các ý tưởng thành các giải pháp tốt hơn phục vụ nhu cầu của con người.

Đảm bảo mang lại lợi ích lâu dài và bền vững cho khách hàng và đảm bảo hài hòa các yếu tố liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và môi trường

Đạo đức kinh doanh: Văn hóa và giá trị dịch vụ của chúng tôi bắt nguồn từ việc thực hiện và tôn trọng đạo đức và các chuẩn mực trong kinh doanh với cả khách hàng và đối tác. Đây cũng luôn là động lực trong tất cả những gì chúng tôi đã, đang và sẽ làm.

Sự minh bạch: Chúng tôi luôn cố gắng thể hiện rõ ràng, duy trì giao tiếp và chia sẽ thông tin về mọi mặt- từ các hoạt động kinh doanh, giao dịch với khách hàng và cung cấp hay chính sách nhân sự.