Phòng 307, tòa nhà EVD, 431 phố Tam Trinh, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam
info@tascom.vn +842 436 368 645 / 098888 2513

THU XẾP TÀI CHÍNH


Lập kế hoạch với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước có uy tín để tham gia tài trợ và cung cấp vốn đầu tư

Financing arrangements là tư vấn thu xếp tài chính cho các dự án lớn, đưa ra các phương án với các tổ chức tín dụng uy tín trong và ngoài nước tham gia tài trợ, cấp vốn đầu tư.

 

 

Trong nền kinh tế thị trường các Doanh nghiệp luôn đứng trước những cơ hội phát triển đồng thời phải chịu áp lực cạnh tranh gay gắt từ các Doanh nghiệp khác. Vì vậy, việc làm thế nào để huy động đủ vốn cho sản xuất kinh doanh, xây dựng lắp đặt và hơn thế nữa đấy là việc sử dụng nguồn vốn đó vào sản xuất, xây dựng như thế nào hay là thu xếp số vốn ấy vào trong các dự án đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào sao cho hiệu quả nhất là điều kiện quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp.

Công ty Tascom đồng hành cùng khách hàng, thu xếp vốn cho các dự án đầu tư phát triển của bạn, đồng thời đưa ra các phương án kinh doanh hiệu quả nguồn vốn mà bạn đang có.