Phòng 307, tòa nhà EVD, 431 phố Tam Trinh, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam
info@tascom.vn +842 436 368 645 / 098888 2513

Kiểm toán năng lượng


Kiểm tra, khảo sát và phân tích các nguồn năng lượng để bảo tồn năng lượng trong một tòa nhà, quy trình hoặc hệ thống để giảm lượng năng lượng đầu vào vào hệ thống mà không ảnh hưởng xấu đến đầu ra

 

1. Kiểm toán năng lượng

Kiểm toán năng lượng là hoạt động đo lường, phân tích, tính toán, đánh giá để xác định mức tiêu thụ năng lượng, tiềm năng tiết kiệm năng lượng và đề xuất giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với cơ sở sử dụng năng lượng.

 

2. Mục tiêu của kiểm toán năng lượng

Kiểm toán năng lượng nhằm đánh giá thực trạng sử dụng năng lượng, sau đó xác định các giải pháp giảm suất tiêu thụ năng lượng, giảm các chi phí vận hành.
+ Giúp giảm tiêu thụ năng lượng tại các hệ thống sản xuất và sinh hoạt trong khi vẫn duy trì hoặc cải thiện công suất dây chuyền, năng suất lao động, sức khỏe con người, sự thoải mái và an toàn cho môi trường sống, môi trường làm việc;
+ Tập trung xác định các cơ hội tiết kiệm năng lượng và tiềm năng cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng;
+ Là công cụ trợ giúp quản lý và được phân thành kiểm toán năng lượng sơ bộ và kiểm toán chi tiết;
+ Kiểm toán năng lượng đáp ứng các yêu cầu pháp luật đối với doanh nghiệp trong luật định...

 

 

3. Các bước thực hiện kiểm toán năng lượng

Công việc của kiểm toán năng lượng bao gồm: Đo kiểm xác định định mức tiêu thụ năng lượng hiện tại của nhà máy, trong quá trình kiểm toán năng lượng sẽ tìm thấy những cơ hội tiết kiệm năng lượng, từ đó giúp cho Doanh nghiệp nhận biết được những cơ hội đầu tư nhằm sử dụng tối ưu hoá năng lượng giúp giảm chi phí giá thành đầu vào cho sản phẩm từ đó tăng tính cạnh tranh sản của công ty.
Các bước chính thực hiện gồm:
- Chuẩn bị kiểm toán năng lượng: tổ chức, nhân lực, thiết bị, bảng câu hỏi…
- Thu thập dữ liệu về dây chuyền thiết bị, sản xuất, năng lượng.
- Kiểm tra thực địa và xây dựng kế hoạch đo đạc.
- Thực hiện các đợt đo đạc thực tế.
- Phân tích chi tiết tỉ lệ tiêu thụ năng lượng, hiệu quả sử dụng năng lượng.
- Xây dựng các giải pháp tiết kiệm năng lượng (TKNL) khả thi.
+ Phân tích kinh tế, tài chính cho các dự án TKNL được đề xuất.
+ Xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án TKNL cho nhà máy.
+ Xây dựng báo cáo kiểm toán năng lượng chi tiết.