Domain (Tên miền)

we bring the good thing to the world
we work professional over the world
Check
(khác: .pro, .eu, .asia, .cc, .co, .mobi, .me
, .tel, .uk, .tv, .tw, .xxx, .*.vn)

Bảng giá tên miền việt nam - Cấp 2

Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì hàng năm
Tên miền .VN
350,000 VNĐ
480,000 VNĐ
Đăng ký

Bảng giá tên miền việt nam - Cấp 3

Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì hàng năm
com.vn, net.vn, biz.vn
350,000 VNĐ
350,000 VNĐ
Đăng ký
Edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính (tên địa danh, ví dụ: hanoi.vn)
200,000 VNĐ
200,000 VNĐ
Đăng ký
Name.vn
30,000 VNĐ
30,000 VNĐ
Đăng ký

Bảng giá tên miền quốc tế

Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì hàng năm
TÊN MIỀN QUỐC TẾ: đăng ký trên Register.com và Networksolutions.com
Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam
500,000 VNĐ
Đăng ký
TÊN MIỀN QUỐC TẾ: đăng ký trên OnlineNIC.com
Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam
260,000 VNĐ
Đăng ký
TÊN MIỀN CHÂU Á
Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam
480,000 VNĐ
Đăng ký
(1) Tên miền cấp 2 .VN có dạng:    ***.vn 
(2) Tên miền cấp 3 .VN có dạng:   ***.com.vn ( .biz.vn, .net.vn, .info.vn, org.vn, .name.vn, .pro.vn,  .edu.vn, .ac.vn, .int.vn, .gov.vn, .health.vn) 
(3) Tên miền quốc tế có dạng:    ***.com (.net, .org, . biz, .info )
(4) Tên miền châu á có dạng:    ***.asia
Ghi chú :
  • Miễn phí duy trì DNS trên máy chủ FPT (FTI).
  • Phí tên miền không chịu thuế VAT.
  • Thời gian áp dụng:  từ ngày 01/03/2009.